ALFA
Ukončení vývoje
19.09.2007


Po důkladném zvážení oznamuji ukončení vývoje programu ALFA k 31.12.2007. K tomuto kroku mě vedly následující důvody:

  • technologické zastarávání programu zejména v souvislosti s příchodem Windows Vista
  • nemožnost jednoduché portace na jiné operační systémy (Linux)
  • nepřipravenost na provozování po internetu
  • zastaralý datový engine

  • K 31.12.2007 bude vydána poslední aktualizovaná verze, po tomto datu budou pouze opravovány zjištěné chyby a nebudou doplňovány nové funkce a moduly. Fáze údržby je plánována na rok 2008 s tím, že po konci tohoto období zůstane program k dispozici bez údržby.

    Děkuji všem dosavadním uživatelům za zájem a trpělivost a věřím, že pro ně byl program přínosem a že ještě nějaký čas jim bude dobře sloužit.

    začátek