ALFA
Stažením a instalací programu vyjadřujete souhlas s licenčními podmínkami, uvedenými v samostatném dokumentu.
Pokud jste zatím nečetli podrobnější informace, přečtěte si, prosím, alespoň toto.


Plná instalace
Obsahuje kompletní instalaci programu ALFA včetně všech přídavných modulů a knihoven. Lze použít k nové instalaci programu, i jako aktualizaci již nainstalované verze.
Balíček si stáhněte a rozbalte do pracovního adresáře, poté spusťte setup.exe. Pokud chcete použít balíček jako aktualizaci, při zadávání adresáře v průběhu instalace vyhledejte předchozí verzi programu.


V7R36
19.03.2009
4 192 077 B


Jen programy

Obsahuje pouze programové soubory. Nelze použít k nové instalaci programu.
Balíček si stáhněte a rozbalte do pracovního adresáře, poté vybalené soubory přikopírujte do adresáře programu Alfa a tím nahraďte ty, které tam již jsou. Případně můžete po vybalení použít funkci Údržba->Aktualizace programu.


V7R36
19.03.2009
1 087 685 B


Knihovny a písma

Obsahuje knihovny FoxPro, písma TrueType a ATM.

Knihovny FoxPro


1 099 306 B

Písma TrueType CE (text)


310 579 B

Písma ATM (čárové kódy)


169 302 B


Dokumentace

Manuál (HTML)


94 097 B


Bonus: tabulky

Banky v ČR, místa a PSČ v ČR, státy světa, letiště IATA, letecké společnosti IATA.
452 893 Bzačátek