Technické tipy

Zobrazení

Q: Po instalaci programu do standardního systému Windows mohou nastat problémy se vzhledem obrazovek, spočívající v deformaci obrazovky, případně doprovázené chybami "Position out of screen".
A: Problém je způsoben odlišným řezem písma použitým v programu. Řešením je nainstalovat do Windows písma sady CE - ke stažení zde.
Q: Chyba "Picture corrupt or too big."
A: Tato chyba se vyskytuje zejména na rychlejších počítačích a je způsobena tím, že, zjednodušeně řečeno, datová část programu neumí běžet tak rychle, jak rychle běží uživatelské prostředí. Problém bohužel nelze zcela odstranit, je možno jej částečně eliminovat nastavením rychlosti počítače na vyšší hodnotu (viz manuál).
Tisk

Q: Netisknou se čárové kódy.
A: Asi bude třeba nainstalovat do Windows písma Adobe obsahující čárové kódy - ke stažení zde.
Q: Speciální formuláře (např. AirWaybill) se netisknou do políček k tomu určených.
A: Program předpokládá použití tiskárny Star, resp. ovladače Star ZA-250. Pokud používáte jinou tiskárnu, bude třeba formuláře upravit na míru. Více je možno nalézt zde.
Běh pod jiným operačním systémem

Q: Možnosti spuštění programu pod jiným operačním systémem?
A: Základní diskuse na toto téma je provedena zde, k uvedenému seznamu lze s trochou shovívavosti doplnit i Windows Vista, nicméně v tomto systému už přestává být chod programu optimální, zásluhou výkonnějšího prostředí.
Vzhledem k tomu, že program je Win16 aplikace, je možnost běhu pod jinými operačními systémy (např. Linuxem) omezena jejich schopmostí emulovat 16-bitové prostředí Windows. Bohužel jsem neměl dost času na nalezení schůdného řešení, takže oficiálně program pod Linuxem neběží. Nicméně, pro inspiraci uvádím, že jsem do Dosboxu nainstaloval Windows 3.1 a pod nimi jsem program spustil. Neprobádanou oblastí je zatím tisk z takovéto emulace, jednoznačným mínusem je nutnost legální licence Windows 3.1.