ALFA
= oprava = změna = nová funkce

V7R36

459
Chyba při vytváření přehledu dokladů pokud je použit filtr.
460
Chyba při rušení dokladů pokud jsou pro různá střediska nastaveny číselné řady stejného vzoru.
284
Do obrazovky Rušení dokladu přidat možnost zobrazit podrobnosti o dokladu.
461
Chyba "String too long to fit" v panelu pošty.
462
Doplněna možnost listování zásilkami při prohlížení detailů.
463
Upraven seznam plánovaných akcí - jiné pořadí procházení.
464
Upravena obrazovka pro změnu střediska a roku - pokud se používá automatický login, nelze měnit uživatele.
465
Možno vyvolat změnu uživatelského jména i v případě, že se používá automatický login (Ctrl+F12)
466
Nový layout sestav ING.
467
Sazby DPH jako roční parametr (+ automatická konverze pro verzi <= V7R34).
468
U dotazu na uložení data splatnosti faktury do kalendáře je předvolena odpověď ne.
469
Možno párovat jednoduché zakázky s přijatou fakturou.
471
Chyba při tisku manifestu bez otevření AWB - špatně nalezené číslo AWB.
472
Chyba při tisku manifestu bez otevření AWB - nevyhledává "Commodity".
473
Sestava "waybill" a etikety "iata" přesunuty do uživatelských sestav.
474
Úprava evidence přijatých faktur v souvislosti s exportem do CFD souboru.
475
Doplněn export faktur/tuzemských příkazů k úhradě do CFD souboru pro ING On-Line.
476
Z textů v CFD souboru odstraněny nepřípustné znaky.
470
Možnost volitelného řazení seznamu jednoduchých zakázek.
477
Doplněna kontrola data splatnosti v exportu CFD na soboty a neděle.
484
Do seznamu bank doplnit SWIFT a adresu.
482
Ukládat SWIFT a adresu banky k faktuře.
483
V seznamu firem možnost načíst banku ze seznamu - kód, SWIFT, adresa.
486
Upraveno vyhledávání v seznamu dokladů - hledá i část identifikace.
487
Upraven seznam aktivních záznamů v kalendáři (po startu).
488
Do CFD souboru lze exportovat pouze platby v CZK, v CFD souboru odstraněn EOF.
479
K exportu CFD souboru doplnit report s přehledem.
489
V přehledu změněny popisy datumů pro přijaté faktury, opraveno načítání druhu dokladu.
490
Pokud je nastaveno automatické přihlašování a aktuální uživatel není nastaven, zobrazí se normální přihlašovací okno.
491
Možnost nastavit výchozí bankovní účet pro každé středisko a každou měnu.
492
U přijatých faktur se zapisuje variabilní symbol - může být jiný než číslo faktury.
493
Po volbě měny v přijatých fakturách se automaticky nastaví výchozí účet příslušné měny.
494
Přijaté faktury: při zadávání čísla dokladu vyhledat duplicitu.
495
Upravit export CFD - variabilní symbol ze správného pole.
496
Při registraci přijatých faktur se předvyplňuje konstantní symbol.
497
Při opravě registrace přijaté faktury se zadaný účet plátce přepisuje výchozím.
503
Chyba při kontrole databází: přenos dat z přejmenovaného pole.
504
Na záložce střediska v panelu zakázek příliš dlouhý popis v případě delšího názvu střediska.
478
Export do CFA souboru (zahraniční příkazy k úhradě - ING On-Line)
505
Prodlouženo pole D_FAKT-CISLO_DOD na C(12), upraveny seznamy v obrazovkách pro delší pole.
506
Chyba v exportu CFA - chybí "/" před číslem účtu.
507
Do exportu CFA doplněn variabilní symbol pokud není vyplněn druh dodávky.
508
V liště se nezobrazují knoflíky modulů, které nejsou instalovány.
498
Doplnit možnost registrace faktury přímo při registraci pošty.
500
Panel přijatých faktur s filtrováním a akcemi.
510
Po přihlášení rovnou spustit zvolenou funkci.
509
Doplnit panel faktur (možnosti: nová/edit/tisk/zamknout/ozn.jako uhrazená)
512
Doplněn přehled stavu uživatelů.
513
Upraven přehled dokladů - odstraněny knoflíky pro modifikaci (zamknout, otevřít) - slouží pouze k prohlížení.
514
Do filtru v přehledu dokladů doplněna možnost zálohové-daňové-vše.
515
Do filtru v panelu faktur doplněna možnost zálohové-daňové-vše (viz 514).
516
Opravena chyba při indexaci po přechodu na novou verzi - zrušen zápis indexace AB_TEXT.TBL (slovník) do logu - konflikt při načítání textu ze slovníku, který je právě exclusive otevřen kvůli indexaci.
517
Pokud se při zápisu pošty registrují dodavatelské faktury, zapisuje se k firmě také IČ, DIČ a bankovní spojení.
518
Prodlouženy seznamy v obrazovkách.
519
V panelu faktur pod funkcí Uhrazeno doplněna možnost zadat částku, která již byla uhrazena (tj. možno zadat částečnou úhradu).
520
Při vyhledávání v panelu faktur/seznamu dokladů se přepisovalo číslo aktuálně otevřeného střediska.
512
Zrychleno načítání panelu faktur.
513
Chyba při tisku přehledu dokladů - nerespektuje filtr.
514
Upraven report Přehled dokladů (menší nadpis).
511
K firmám doplnit poštovní adresu.
499
Možnost označit přijatou fakturu jako chybnou (i pro faktury exportované do CFA/CFD).
501
Možnost označit přijatou fakturu "platit-neplatit".
502
Možnost označit přijatou fakturu jako režijní.
515
Změnit středisko přijaté faktury (registrované v poště): středisko, kód dokladu, číslo dokladu.
516
Zobrazit varování pokud je při zadání nové přijaté faktury nalezeno totéž číslo v jiném středisku.
517
Skryté servisní funkce: "ico in servis"
518
Faktor výkonu počítače (_slow) se ukládá do C_CPU.DBF spolu se jménem stanice.
519
Faktor výkonu počítače (_slow) se ukládá do C_CPU.DBF spolu se jménem stanice.
520
Upraveno hlášení na klávesu F1/Help - bere se text z databáze.
521
Při editaci sazeb DPH se nezohledňuje rok.
522
V panelu faktur prohozeny texty u polí datum vystavení a datum plnění.
523
Ve vyhledávacím okně panelu faktur upraveno aktivní pole po výběru data.
524
Upraven formát adresních etiket.
525
V obrazovce výběru poštovní/registrované adresy nastaven aktivní get na zavírací knoflík.
526
Nový doklad: faktura na DPH. Speciální doklad, který předpokládá jedinou šablonu se dvěma řádky: +1 (ks) se sazbou DPH (19%) a -1 (ks) bez sazby DPH (0%). Do úvodního textu na faktuře lze při definici číselné řady dokladu vložit znak "#", který bude při přípravě dokladu nahrazen obsahem pole "Zakázka".
527
Nový report "fak_dph" v souvislosti s 526.
528
Upravit knihovny reportů. Přejmenovat: standardní ALFA_RPS->ALFA_REP, bez DPH ALFA_REP->ALFA_REB, s DPH ALFA_REP->ALFA_RES, nové na míru ALFA_Rxx; ke středisku volit knihovnu sestav, v případě že se nenajde, vybrat automaticky ALFA_RES.
529
Do obrazovky nastavení středisek přidána volba tiskových sestav.
530
Doplněno načítání knihovny tiskových sestav pro dané středisko.
531
Upravena startovací sekvence (verze programu).
532
V instalační proceduře odebrána volba sestav bez/s DPH.
533
Výchozí instalační adresář je uvnitř %TEMP% složky (chyba při zakázaném zápisu na C:).