Poslední parní víkend v muzeu Lužná
Lužná u Rakovníka, 17.-18.10.2009
Fotografie jsem pořídil 17.10.2009.


Němka 555.0301
DH-120
DH-120
BN-60H
BN-60H
Sergej T679.1600
433.049
423.094
423.094, 354.195 a 464.053
354.195 a 464.053
423.094 a 354.195
556.0271
556.0271
433.049
Sergej T679.1600 a Čmelák T669.0001
Pilštyk T466.0286