Republic XF-91
Vývoj letounu XF-91 byl zahájen v roce 1946. Cílem bylo využití raketových motorů pro pohon vojenských letounů. Nepříznivé charakteristiky raketového motoru, tj. zejména krátkou dobu chodu a z toho vyplývající omezení doletu a dostupu letounu, se konstruktéři rozhodli řešit pohonem kombinovaným ze čtyř raketových motorů a jednoho proudového motoru. Proudový motor byl používán při běžném letu, zatímco raketové motory sloužily ke zvýšení výkonů při startu, stoupání a v průběhu boje.
Konstrukce letounu vycházela z typu F-84 Thunderjet, ale řada částí byla nově zkonstruována. Mezi ně patřilo zejména křídlo tzv. motýlkového půdorysu s hloubkou na konci větší než u kořene. Jeden ze dvou postavených prototypů také létal se sdruženými (motýlkovými) ocasními plochami.
Válka v Koreji však ukázala, že požadovaných výkonů mohou dosahovat i konvenčněji řešené letouny a proto byl vývoj XF-91 ukončen.

Stavba modelu

K výrobě modelu budete potřebovat:
 • balsová prkénka tl. 2 mm a 4 mm
 • kousek smrkové lišty 4x4 mm
 • olověné broky nebo jinou zátěž k vyvážení
 • lepidlo na dřevo, vhodný je Herkules
 • tužku, pravítko, nůž, smirkový papír
 • stříbrnou syntetickou barvu, nejlépe ve spreji
 • lihové fixy: černý, červený, modrý a žlutý
 • Vytiskněte si plánek modelu: plánek je nakreslen tak, že když jej vytisknete na stránku velikosti A4, získáte přímo stavební výkres. Pak vystříhněte jednotlivé části a obkreslete je na balsové prkénko. Budete potřebovat: 1x trup (tl. 4 mm), 2x příď trupu (tl. 2 mm), 2x křídlo (tl. 2 mm), 2x vodorovné ocasní plochy (tl. 2 mm), 1x svislá ocasní plocha (tl. 2 mm). Při obkreslování dejte pozor na správnou orientaci vláken dřeva podle značek ---O--- na jednotlivých částech.

  Vyřízněte jednotlivé části, v trupu prořízněte otvory pro vložení křídla a vodorovné ocasní plochy podle naznačených čar. Začistěte hrany všech dílů smirkovým papírem, náběžné a odtokové hrany křídla, ocasních ploch zaoblete. V přídi trupu vyřízněte část vyznačenou šrafováním, sem bude umístěno závaží. Pokud budete stavět vystřelovací model, vyřízněte v trupu pod kabinou otvor pro lištu tak, aby se lišta do výřezu vešla.
  Sestavení modelu začněte přilepením boků přídě trupu. Tím vznikne kapsička, do které později umístíte závaží. Pokračujte přilepením ocasních ploch. Pečlivě kontrolujte, aby OP nebyly vychýlené ani při pohledu zepředu, ani při pohledu shora. Ocasní plochy vzájemně svírají úhel 90 stupňů - viz výkres. Doporučuji zpevnit spoj trupu a OP přelepením proužkem tenkého papíru z obou stran.
  Po důkladném zaschnutí můžete pokračovat vlepením křídel. Opět pečlivě kontrolujte, zda je model symetrický při pohledu zepředu i při pohledu shora. Je vhodné spoj křídla a trupu vyztužit přelepením tenkým papírem.
  Pokud jste se rozhodli pro vystřelovací model, vlepte kousek smrkové lišty do výřezu pod kabinou tak, aby z trupu vystupovaly necelé 2 cm lišty. Trup v místě vlepené lišty vyztužte přelepením kouskem silnějšího papíru (čtvrtka). Nyní model nechte důkladně proschnout.

  Po proschnutí můžete pro větší věrohodnost model vybarvit podle jeho velké předlohy - oba vyrobené letouny byly ponechány v barvě kovu. Nakonec lihovou fixou nakreslete na letoun kabinu, panely na trupu i křídlech, výsostné znaky a označení.

  Po zaschnutí barev bude třeba model vyvážit a zalétat.

  A teď již můžete létat! Pokud jste postavili model jako házedlo, vypouštějte jej jako klasickou vlaštovku, jen trochu větší silou. Pokud máte model vystřelovací, zahákněte gumu praku za kolík a vystřelte. Pokud je dobře postaven, měl by poměrně velkou rychlostí vystoupat do výšky a pak přejít do klouzavého letu. Při dobrém seřízení dokáže klouzat i 100 metrů. Při vystřelování modelu pozor na okolo stojící: model po vystřelení letí dost velkou rychlostí na to, aby dokázal způsobit bolestivé zranění.  (c) 2004 Luděk Zárybnický
  11.02.2004