MiG-29A (1:144)

MiG-29AModel: Revell 04007 1:144

Doplňky: MiG-29A Tiger Fulcrum Czech A.F. „7702“ (JBR Decals 44007)


Letoun známý jako Izdělije 9.12 a označovaný MiG-29A byl v průběhu roku 1989 dodán do výzbroje tehdejšího letectva ČSLA, odkud po rozpadu Česko-Slovenské federace přešel do výzbroje nově vzniklých leteckých sil České republiky a Slovenské republiky. Zatímco 10 českých MiGů-29 bylo v prosinci 1995 vyměněno do Polska za víceúčelové vrtulníky W-3A Sokol, slovenské letectvo i nadále provozuje nejen původních 10 kusů získaných při dělení federace, ale i další letouny dodané později v rámci deblokace ruského dluhu. Slovensko své devětadvacítky dále modernizuje na standard AS, který se liší zejména zástavbou elektroniky kompatibilní s NATO.

Model

Nemaje jiné volby, pořídil jsem, a dlužno říci že velmi levně, model MiGu-29 od Revellu. Po otevření krabičky vypadlo několik bílých rámečků, obsahujících přiměřený počet dílů.

Model patří k tomu staršímu, co Revell vyprodukoval, což se projevuje zejména absencí jakéhokoliv vybavení pilotního prostoru. Hlavní celky mají negativně znázorněné dělicí linie povrchu, drobné detaily se zdají přiměřené měřítku i mým ambicím při stavbě – tedy hezký model do vitrínky.

Stavba

Moje počáteční nadšení vzalo do značné míry za své po prvním přiložení na výkres. Dojem, získaný podrobnější prohlídkou se bohužel potvrdil:

  • model je kratší o téměř 10mm než by měl být
  • přechod křídel do trupu pod kabinou má zcela špatný půdorysný tvar
  • křídla mají malou hloubku a naopak příliš velké rozpětí
  • VOP má malou hloubku, chybný úhel šípu a celkově neodpovídající půdorys
  • SOP jsou příliš nízké a se špatnými úhly jednotlivých částí
  • hloubka směrovek je malá a chybí přesah z plochy SOP dozadu
  • kryt radiolokátoru má chybný tvar – je příliš štíhlý
  • kryt kabiny je z profilu chybně prohnutý a posazený jinde, než by měl být

Celkem vzato: buď postavím karikaturu, nebo se pustím do nápravy alespoň těch nejkřiklavějších nedostatků. Zvolil jsem druhou možnost – a na obrázku níže je vidět kam všude jsem vlepil plastové tyčky Evergreen, a pak jen brousil, tmelil, brousil, leštil a přerýval. Pilotní prostor je kompletně vyrobený z plastových destiček, překryt kabiny je natmelený a dobroušený původní kus, přes který jsem vytáhl nový čirý z fólie. Podvozky jsou upravené z dílů stavebnice, aby letoun získal charakteristický postoj, kryty podvozků jsem dobrousil a vytvaroval dle potřeby. Kryt radiolokátoru na přídi jsem nastavil v polovině délky do šířky pomocí navinutého a poté dotmeleného  dobroušeného pásku plastu. Délka krytu je malá, takže jsem opět přidal plast od Evergreenu. Při sestavování hlavních částí bylo třeba dát pozor na správnou polohu křídel a VOP. Vzhledem k prodloužení zádě bylo možno křídla ustavit ve správné podélné pozici, což si vynutilo úpravu panelů, na které se křídla lepí. Nejvíc mne potrápilo správné usazení překrytu kabiny. Ač jsem dělal co jsem mohl, nezdá se mi to stoprocentní.

Zbarvení

Ve stavebnici se nabízí pouze jedno barevné schéma a to skupiny Swifts, já jsem měl pochopitelně zájem o některý ze strojů československého, případně českého letectva. Naštěstí existuje obtisková sada od firmy JBR Decals, obsahující marking pro stroj číslo 7702. Zbarvení jsem tedy provedl odstíny namíchanými z barev Humbrol, obtisky jsou z uvedené sady. Po aplikaci obtisků jsem celý model přelakoval lesklým akrylovým lakem a pak natupoval okrovou a šedou olejovou barvu, které jsem pak rozmyl ředidlem. Nakonec přišla vrstva matného akrylového laku.

Závěr

Ačkoliv se výše popsané úpravy jeví býti drastickými, není to ve skutečnosti tak zlé. S modelem je více práce než je v tomto měřítku obvyklé, ale výsledek podle mne stojí za to.

Fotogalerie