Přepravy

O modulu

Modul Přepravy slouží k evidenci požadavků na přepravu a vystavování avíz. Přeprava může být podle druhu provázána s leteckým nákladním listem. Ke každé přepravě lze sledovat přijaté (nákladové) faktury, vystavené (výnosové) faktury a také očekávané náklady, tj. náklady, ke kterým zatím není k dispozici doklad.
Ke každé přepravě lze vytisknout Požadavek a Avízo.
Panel přeprav

Panel přeprav obsahuje seznam přeprav a knoflíky pro práci s nimi. Panel lze otevřít pomocí volby Panel->Přeprava, nebo klepnutím na knoflík Přeprava v panelu nástrojů.
Seznam nákladních listů lze třídit podle různých kritérií:
 • Nové: právě obdržené požadavky na přepravu, ke kterým dosud nebyl vytištěn Požadavek
 • Běžící: přepravy, ke kterým byl vytištěn Požadavek případně také Avízo
 • Vyřízené: přepravy označené jako vyřízené
 • Odmítnuté: přepravy označené jako odmítnuté, tj. nerealizované
 • Všechny: všechny přepravy

 • Kromě toho lze měnit řazení seznamu přeprav podle položek, označených žlutě; aktuální řazení označuje žlutý trojúhelník.

  Nová přeprava

  Vytvoření požadavku na přepravu lze zahájit několika způsoby:
 • z nabídky Doklady->Nový, na záložce Doprava vyberte příslušný typ dokladu, který chcete vytvořit
 • v panelu nástrojů klepněte na Nový dokument, na záložce Doprava vyberte příslušný typ dokladu, který chcete vytvořit
 • v panelu nástrojů klepněte na Přeprava, otevře se panel nákladních listů, zde klepněte na Přidat

 • Bez ohledu na to, který způsob zvolíte, otevře se vždy stejná obrazovka, ve které je možno začít s přípravou nákladního listu. Tato obrazovka obsahuje několik listů:
 • Požadavek: zákazník, druh přepravy, místo odeslání a doručení, zboží, plátce a cena. Kontaktní údaje lze přímo vpisovat, nebo použít výběr ze seznamu kontaktů, který se zobrazí po klepnutí na příslušný knoflík. Cenu přepravy lze vybrat z ceníku pro příslušného plátce.
 • Avízo: má formát podle zvvoleného druhu přepravy. Pokud je zakázka alespoň částečně dopravována letecky (normální let, charter), lze vybrat příslušný letecký nákladní list (AWB) a údaje z něj jsou předvyplněny do příslušných polí.
 • Náklady: sledování nákladů přepravy. Zobrazuje se seznam přijatých faktur, které byly přiřazeny k přepravě, je možno zadat očekávané náklady, ke kterým ještě nejsou faktury.

 • Rušení očekávaných nákladů přepravy

  Pomocí této funkce lze odstranit záznamy o očekávaných nákladech přepravy u vyřízených přeprav. Odstranění je třeba provést ve chvíli, kdy jsou k dispozici všechny přijaté faktury proto, aby nákladová strana přepravy zůstala zatížena pouze reálnými náklady - očekávané náklady nahrazují přijaté faktury do chvíle obdržení příslušného dokladu.
  Funkce je dostupná z nabídky Akce->Rušení očekávaných nákladů přepravy.
  Úvod