Značení letounů ozbrojených sil USA v letech 1942-1999

Doba čtení: 10 min.

USAAF do konce roku 1947

V roce 1942 byl v platnosti systém značení USAAF z roku 1920 s modifikacemi z roku 1924. Protože systém z roku 1920 byl příliš komplikovaný, byla v roce 1924 zavedena jeho zjednodušená varianta s 10 základními kategoriemi. Kategorie byly odvozeny od účelu letounu stejně jako v roce 1919, ale již neobsahují informace o motoru. Avšak než byl v roce 1948 systém formálně opuštěn, bylo zavedeno ještě dalších 22 kategorií.

USAAF do konce roku 1947 – struktura značení

Skupina
Popis
Vysvětlení
Sk 1
Status
určuje status stroje
Sk 2
Modifikace určení
upřesňuje určení stroje
Sk 3
Základní určení
určuje základní určení stroje
Sk 4
Typové číslo
číslo typu v systému USAAF
Sk 5
Série
určuje sériové provedení

USAAF do konce roku 1947 – kódy pro status

Kód
Popis
Období
Vysvětlení
E
Extempt (Bailment to USAAF Contractor)
1946-1947
vyjmutý (z objednávek)
G
Permanently Grounded
1924-
neletový exemplář
R
Restricted
1943-1947
s omezeními
X
Experimental
1925-
experimentální
Y
Service Test
1928-
předsériový/operační testy
Y1
Aircraft purchased with „F-1“ funds
1931-1936
zakoupený z fondu „F-1“
Z
Obsolete
1928-
zastaralý

USAAF do konce roku 1947 – kódy modifikace určení

Kód
Popis
Období
Vysvětlení
C
Transport
1943-
dopravní
F
Photographic reconnaissance
1945-1947
fotoprůzkumný
K
Ferret
1944-1947
návodčí
T
Trainer
1943-
cvičný
V
Administrative/V.I.P. transport
1945-
salonní

USAAF do konce roku 1947 – kódy základního určení

Kód
Popis
Období
Vysvětlení
A
Aerial target
1940-1941
létající cíl
A
Attack & light bombardment
1926-1947
útočný, lehký bombardovací (na A, F)
B
Bombardment
1926-
bombardovací
BC
Basic Combat trainer
1936-1940
cvičně-bojový (na AT)
BG
Bomb-carrying Glider
1942-1944
bombardovací kluzák
BLR
Bombardment-Long Range
1934-1936
bombardér dlouhého doletu (na B)
BT
Basic Trainer
1930-1947
základní cvičný (na T)
BQ
Controllable Bomb – ground launched
1942-1945
řízená puma vypouštěná ze země
C
Cargo transport
1925-
nákladní
CG
Cargo Glider
1941-1947
nákladní kluzák (na G)
CQ
Target Control
1942-1947
řídící (na určení D)
F
Photographic reconnaissance
1930-1947
fotoprůzkumný (na určení R)
FG
Fuel Glider
1944-1947
kluzáková nádrž
FM
Fighter Multiplace
1935-1942
vícemístný stíhací
G
Gyroplane
1935-1939
s rotující nosnou plochou
GB
Glide Bomb
1942-1947
klouzavá puma
GT
Glide Torpedo
1942-1947
klouzavé torpedo
HB
Heavy Bombardment
1925-1927
těžký bombardér (na B)
JB
Jet-Propelled Bomb
1943-1947
puma s reaktivním pohonem
L
Liaison
1942-1962
pozorovací (býv. O)
LB
Light Bombardment
1924-1932
lehký bombardér (z DB, na B)
O
Observation
1924-1942
pozorovací (na L)
OA
Observation Amphibian
1925-1947
pozorovací obojživelný
OQ
Aerial Target – non-man carrying
1942-1947
bezpilotní létající terč (na Q)
P
Pursuit
1925-1947
stíhací (na F)
PB
Pursuit Biplace
1935-1941
stíhací dvoumístný
PG
Powered Glider
1943-1947
motorizovaný kluzák
PQ
Aerial Target – man-carrying
1942-1947
pilotovaný létající terč (z A, na Q)
PT
Primary Trainer
1925-1947
základní cvičný (na T)
R
Rotary Wing
1941-1947
s rotující nosnou plochou (na H)
S
Supersonic/Special Test
1946-1947
nadzvukový/zkušební (na X)
TG
Trainer Glider
1941-1947
cvičný kluzák

USAF 1947-1962

Vznik USAF dne 18.9.1947 vedl také k novému systému značení letounů. Tento systém v základech vycházel ze systému USAAF a do roku 1956 byl používán jak USAAF, tak USAF.

USAF 1947-1962 – kódy pro status

Kód
Popis
Období
Vysvětlení
J
Special test – temporary
1956-
speciální test (po přechodnou dobu)
N
Special test – permanent
1956-
speciální test (trvale)
X
Experimental
1925-
experimentální
Y
Service Test
1928-
předsériový/operační testy
Z
Obsolete
1928-
zastaralý

USAF 1947-1962 – kódy modifikace určení

Kód
Popis
Období
Vysvětlení
C
Transport
1943-
dopravní
D
Director/Drone controller
1948-
řídící létajícího cíle
E
Special Electronic Installation
1948-
elektronický
G
Parasite aircraft carrier
1948-1962
parazitní (na D)
K
Tanker
1949-
tankovací
M
Medical
1951-1962
zdravotní
P
Passenger transport only
1948-1963
dopravní osobní
Q
Radio Controlled Drone
1948-
rádiem řízený terč
R
Reconnaissance
1948-
průzkumný
S
Search and Rescue
1948-1962
záchranný (na H)
T
Trainer
1943-
cvičný
U
Utility
1951-
pomocný
V
Administrative/V.I.P. transport
1945-
salonní
W
Weather reconnaissance
1948-
meteorologický

USAF 1947-1962 – kódy základního určení

Kód
Popis
Období
Vysvětlení
A
Amphibian
1948-1962
obojživelný (z OA)
B
Bomber
1925-
bombardovací (z A na B v 1947)
C
Cargo Transport
1925-
nákladní
F
Fighter
1948-
stíhací (z A, P)
G
Glider
1948-1955
kluzák
H
Helicopter
1948-
vrtulník (z R)
L
Liaison
1942-1962
pozorovací (z O)
Q
Aerial Target
1948-1962
létající cíl (z OQ, PQ)
R
Reconnaissance
1948-1962
průzkumný (z F)
T
Trainer
1948-
cvičný (z AT, BT, PT)
V
Convertiplane
1952-1962
proměnný letoun
V
VTOL/STOL
1954-
se svislým/krátkým vzletem a přistáním
X
Special Research
1948-
výzkumný (z X[S])

USAAF 1956-1962

V letech 1956 až 1962 používalo americké armádní letectvo zjednodušený systém označení, popisující 6 kategorií, přičemž označení se skládalo z kategorie a typového čísla.

USAAF 1956-1962 – kategorie

Kód
Popis
Vysvětlení
AC
Airplane, Cargo
nákladní letoun
AO
Airplane, Observation
pozorovací letoun
AU
Airplane, Utility
pomocný letoun
AZ
Airplane, experimental
experimentální letoun
HC
Helicopter, Cargo
nákladní vrtulník
HO
Helicopter, Observation
pozorovací vrtulník
HU
Helicopter, Utility
pomocný vrtulník
HZ
Helicopter, experimental
experimentální vrtulník
VZ
VTOL research
výzkumný se svislým vzletem a přistáním

USN 1942-1962

Námořní letouny nosily v letech 1942 až 1962 označení podle systému z roku 1922, upraveného 10.3.1923. Označení se skládalo z šesti skupin.

USN 1942-1962 – struktura značení

Skupina
Popis
Vysvětlení
Sk 1
status nebo kategorie
stav nebo kategorie letounu
Sk 2
typ nebo třída
typ nebo třída letounu
Sk 3
pořadí dle výrobce
pořadové číslo letounu od daného výrobce
Sk 4
výrobce
kód výrobce
Sk 5
pořadí varianty
pořadové číslo varianty stroje
Sk 6
speciální kód
upřesňující informace

USN 1942-1962 – kódy pro stav nebo kategorii

Kód
Popis
Vysvětlení
H
Helicopter
vrtulník
L
Glider
kluzák
N
1st-line aircraft assigned to reserve
letoun prvního sledu zařazený k rezervám
X
Experimental
experimentální
Y
Prototype
prototyp

USN 1942-1962 – kódy pro typ nebo třídu

Kód
Popis
Období
Vysvětlení
A
Ambulance
1943
sanitní
A
Attack
1946-1962
útočný
B
Bomber
1931-1943
bombardér
BF
Bomber-Fighter
1934-1937
bombardér stíhací
BT
Bomber-Torpedo
1942-1945
torpedový bombardér (na A)
DS
Anti-submarine drone
1959-1962
protiponorkový terč
F
Fighter
1922-1962
stíhací
G
Transport, single-engine
1939-1941
dopravní jednomotorový
G
Flight refuelling tanker
1958-1962
pro doplňování paliva
HC
Crane helicopter
1951-1955
létající jeřáb
J
Transport
1928-1931
dopravní (na R)
J
Utility
1931-1962
pomocný
JR
Utility transport
1935-1962
pomocný dopravní
M
Marine expeditionare
1922-1923
námořní expediční
N
Trainer
1922-1960
cvičný
O
Observation
1922-1962
pozorovací
OS
Observation-Scout
1935-1945
lehký pozorovací
P
Patrol
1923-1962
hlídkový
PB
Patrol Bomber
1935-1962
hlídkový bombardér
PTB
Patrol Torpedo-Bomber
1937
hlídkový torpedový bombardér
R
Racer
1922-1928
závodní
R
Transport
1931-1962
dopravní
RO
Rotorcycle
1954-1959
s rotující nosnou plochou
S
Scout
1922-1946
lehký
S
Anti-submarine
1951-1962
protiponorkový
SB
Scout Bomber
1934-1946
lehký bombardér
SN
Scout-Trainer
1939-1962
lehký cvičný
SO
Scout-Observation
1935-1946
lehký pozorovací
T
Torpedo
1922-1935
torpedový
T
Trainer
1948-1962
cvičný
T
Transport
1927-1930
dopravní
TB
Torpedo-Bomber
1935-1946
torpedový bombardér
TD
Target Drone
1942-1946
cvičný cíl
TS
Torpedo-Scout
1943
lehký torpedový
U
Utility
1955-1962
pomocný
U
Unpiloted drone
1946-1955
bezpilotní cílový
W
Airborne Early Warning
1952-1962
hlídkový

USN 1942-1962 – písmeno výrobce (bez výrobců kluzáků a cílových letounů)

Kód
Výrobce
Období
Poznámky
A
Brewster Aeronautical Corporation
1935-1943
A
Noorduyn Aviation, Ltd. (Canada)
1946
B
Beech Aircraft Company
1937-1945
B
Boeing Aircraft Company
1923-1959
B
Edward G. Budd Manufacturing Company
1942-1944
C
Cessna Aircraft Corporation
1943
také E
C
Culver Aircraft Corporation
1943-1946
C
Curtiss Aeroplane & Motor Company
1922-1946
C
De Havilland of Canada, Ltd.
1955-1956
D
Douglas Aircraft Corporation
1922-1962
D
McDonnell Aircraft Corporation
1942-1946
změna na H
E
Cessna Aircraft Corporation
1951-1962
dříve C
E
Edo Aircraft Corporation
1943-1946
E
Hiller Aircraft Corporation
1948-1962
vrtulníky
E
Piper Aircraft Corporation
1941-1945
také O/P
F
Fairchild Aircraft, Ltd. (Canada)
1942-1945
F
Grumman Aircraft Engineering Corporation
1931-1962
G
Goodyear Aircraft Corporation
1942-1962
H
Howard Aircraft Company
1941-1944
H
McDonnell Aircraft Corporation
1946-1962
dříve D
J
North American Aviation Corporation
1937-1962
K
Kreider-Reisner (Fairchild)
1937-1942
K
Kaiser Cargo, Inc. (Fleetwings Division)
1943-1945
K
Kaman Aircraft Corporation
1950-1962
vrtulníky
K
Nash-Kelvinator Corporation
1942
L
Bell Aircraft Corporation
1939-1962
vrtulníky do 1946
L
Columbia Aircraft Corporation
1945
L
Langley Aviation Corporation
1942-1943
M
Glenn L. Martin Company
1922-1962
M
General Motors (Eastern Aircraft Div.)
1942-1945
M
McCulloch Motors Corporation
1953-1954
N
Naval Aircraft Factory
1922-1945
O
Lockheed Aircraft Corporation (Plant B)
1931-1950
O
Piper Aircraft Corporation
1960
také E/P
P
Piasecki Helicopter Corp.
1946-1960
P
P-V Engineering Forum
1944-1962
P
Vertol Aircraft Corporation
1956-1962
Q
Fairchild Engine and Airplane Corporation
1928-1962
R
Brunswick-Balke-Collender Corporation
1942-1943
R
Ryan Aeronautical Company
1941-1946
S
Sikorsky Aviation Corporation
1928-1962
vrtulníky do 1943
S
Stearman Aircraft Company
1934-1945
T
Northrop Aircraft, Inc.
1944
T
Temco Aircraft Corporation
1956
T
Timm Aircraft Corporation
1941-1943
U
Chance Vought Corporation
1922-1962
nyní LTV
V
Lockheed Aircraft Corp. (Vega, Plant A)
1942-1962
V
Canadian Vickers, Ltd.
1942-1945
W
Canadian Car & Foundry Co., Ltd.
1942-1945
Y
Consolidated (Convair 1942)
1926-1942
Y
Convair (Consolidated-Stonson-Vultee)
1942-1962
Y
General Dynamics (Convair est. 1961)
1961-1962

USN 1942-1962 – speciální kód

Kód
Popis
Vysvětlení
A
Miscellaneous modification
různé úpravy
A
Armament on normally unarmed airplane
výzbroj na běžně neozbr.
A
Arrester gear on normally non-carrier airplane
hák na pozemním letounu
A
Built for Army or obtained from Army
vyrobeno/převzato od army
A
Amphibious version
obojživelný
A
Land-based version of carrier aircraft
pozemní verze
B
Miscellaneous modification
různé úpravy
B
Special armament
spec. výzbroj
B
British version through Lend-Lease
brit. verse LL
C
Arrester gear added
hák dodatečně
C
Reinforced for catapulting
vyztužen pro katapult
C
Cannon Armament
kanóny
C
Navy equivalent of Army C-series aircraft
jako Army „C“
CP
Trimetrogen camera
spec. kamera
D
Drop tanks
odhazovací nádrže
D
Drone control
řídící letoun
D
Navy equivalent of Army D-series aircraft
jako Army „D“
D
Special search
spec. pátrací
D
Special radar
spec. radar
E
Electronic equipment
elektronika
F
Flagship conversion
vlajková loď
F
Special power plant
spec. motor
G
Search and rescue (later Coast Guard)
záchranný
G
Coast Guard version
pobřežní stráž
G
Gun on normally unarmed airplane
výzbroj na běžně neozb.
G
Navy equivalent of Army G-series aircraft
jako Army „G“
H
Hospital conversion
nemocniční
H
Navy equivalent of Army H-series aircraft
jako Army „H“
J
Special weather equipment
spec. počasí
J
Navy equivalent of Army J-series aircraft
jako Army „J“
K
Drone conversion
přestavba na terč
L
Winterized version
pro chladné podnebí
L
Searchlight carrier
s vyhled. světlometem
M
Missile launcher
nosič střel
N
Night fighter
noční stíhač
N
All-weather operation
pro každé počasí
NA
Night version stripped for day attack
noční použ. ve dne
NL
Night, winterized version
noční pro chladné podn.
P
Photographic version
fotoprůzkumný
Q
Electronic countermeasures version
elektronický boj
R
Support transport
pomocný dopravní
R
Transport conversion
přestavěný na dopravní
S
Anti-submarine
protiponorkový
T
Two-seat training version
dvousedadlový cvičný
U
Utility version
pomocný
W
Special search version
spec. vyhledávací
W
Airborne early warning version
řízení
Z
Administrative transport version
salonní

Tri-service od roku 1962

Od 18.9.1962 používají všechny vojenské ozbrojené složky USA jednotný systém značení letounů. Jako základ byl použit systém USAF, přičemž byla definována některá nová základní určení a pro základní určení A, B, C, F a O bylo znovu započato s číslováním od jedničky. Označení se nyní skládá z 6 skupin.
V souvislosti s přechodem na tento systém bylo v roce 1962 změněno označení letounů, které byly v aktivní službě u námořnictva a u letectva také v souvislosti s vynulováním číselné řady.

Tri-service od roku 1962 – struktura značení

Skupina
Popis
Vysvětlení
Sk 1
Status
stav letounu
Sk 2
Modifikace určení
upřesňuje určení stroje
Sk 3
Základní určení
určuje základní určení stroje
Sk 4
Typ
určuje typ stroje
Sk 5
Typové číslo
číslo typu v systému
Sk 6
Série
určuje sériové provedení

Tri-service od roku 1962 – kódy pro status

Kód
Popis
Období
Vysvětlení
G
Permanently grounded
1924-
neletový exemplář
J
Special test (temporary)
1956-
test (přechodně)
N
Special test (permanent)
1956-
test (trvale)
X
Experimental
1924-
experimentální
Y
Prototype
1928-
prototyp
Z
Planning
1928-
plánovaný (původně zastaralý)

Tri-service od roku 1962 – kódy modifikace určení

Kód
Popis
Období
Vysvětlení
A
Attack
1962-
útočný
C
Transport
1943-
dopravní
D
Director
1948-
řídící terče (dříve G)
E
Special Electronics Installation
1948-
speciální elektronika
F
Fighter
1962-
stíhací
H
Search and Rescue
1962-
záchranný (dříve S)
K
Tanker
1949-
tankovací
L
Cold weather
1962-
pro chladné podnebí
M
Missile carrier, Multimission
1962-
nosič střel
O
Observation
1962-
pozorovací
P
Patrol
1962-
hlídkový
Q
Drone
1948-
létající terč
R
Reconnaissance
1948-
průzkumný
S
Anti-submarine
1962-
protiponorkový
T
Trainer
1943-
cvičný
U
Utility
1951-
pomocný
V
Staff
1945-
salonní
W
Weather reconnaissance
1948-
meteorologický

Tri-service od roku 1962 – kódy základního určení

Kód
Popis
Období
Vysvětlení
A
Attack
1962-
útočný
B
Bomber
1925-
bombardér
C
Transport
1925-
dopravní
E
Special Electronic Installation
1962-
elektronický
F
Fighter
1948-
stíhací
L
Laser
1997-
laserová zbraň
O
Observation
1962-
pozorovací
P
Patrol
1962-
hlídkový (jen USN)
R
Reconaissance
199?-
průzkumný
S
Antisubmarine
1962-
protiponorkový (jen USN)
T
Trainer
1948-
cvičný
U
Utility
1962-
pomocný
X
Research
1948-
výzkumný

Tri-service od roku 1962 – kódy typu

Kód
Popis
Období
Vysvětlení
G
Glider
1962-
kluzák
H
Helicopter
1948-
vrtulník
Q
Unmanned Aerial Vehicle
1997-
bezpilotní prostředek
S
Spaceplane
?-
vesmírný stroj
V
VTOL/STOL
1954-
se svislým/krátkým vzletem a přistáním
Z
Lighter-than-air
1962-
lehčí než vzduch

Tri-service od roku 1962 – změněná typová označení

Letoun
Do 1962
Od 1962
Uživatel
North American Fury
FJ
F-1
USN
McDonnell Banshee
F2H
F-2
USN
McDonnell Demon
F3H
F-3
USN
McDonnell Phantom II
F4H
F-4
USN
McDonnell Spectre
F-110
F-4
USAF
Douglas Skyray
F4D
F-6
USN
Convair Sea-Dart
F2Y
F-7
USN
Vought Crusader
F8U
F-8
USN
Grumman Cougar
F9F
F-9
USN
Douglas Skyknight
F3D
F-10
USN
Grumman Tiger
F11F
F-11
USN

Příklady typového označení

Podle uvedených pravidel byly letouny USN do roku 1962 značeny jinak, než v USAAF/USAF, takže např.:
XF8U-3:
X = experimentální
F = stíhací letoun
8 = osmý typ od tohoto výrobce
U = výrobce Chance Vought Corporation
3 = třetí varianta daného typu

V systému Tri-service od roku 1962 se kromě uvedeného značení se můžeme setkat ještě s rozšířením, uváděným jako skupina 7 a 8 standardního systému značení. Skupina 7 – Block – označuje výrobní blok letounu, skupina 8 označuje kód výrobce letounu.
Takže např.:
NF-104A-10-LO:
N = trvale přidělený k testování
F = stíhací letoun
104 = stočtvrtý v pořadí před r. 1962
A = první verze
10 = desátý výrobní blok
LO = vyroben firmou Lockheed

F-15A-6-MC:
F = stíhací letoun
15 = patnáctý v pořadí od r. 1962
A = první verze
6 = šestý výrobní blok
MC = vyroben firmou McDonnell Douglas v závodě St. Louis


Evidence letounů u uživatele

Každý letoun ve službě má kromě typového označení přiděleno jednoznačné evidenční číslo, podle kterého je možno zjistit informace o letounu. Obě složky leteckých sil USA používají své vlastní systémy evidenčních čísel.

USAF, USAAF a ANG

Letouny ze stavu letectva, armády a národní gardy jsou evidovány pod Serial Number (S/N). Tato čísla se skládají ze dvou skupin znaků: skupina 1 – year – označuje poslední dvojčíslí finančního roku, kdy byly uvolněny prostředky a skupina 2 – no – označuje pořadí letounu v daném roce.
Finanční rok, kdy byly uvolněny prostředky na nákup letounu nemusí souhlasit a zpravidla také nesouhlasí s rokem výroby letounu.

Čísla byla do roku 1962 na letounech uváděna v podobě vícemístného čísla, jehož první číslice reprezentuje koncové číslo finančního roku, a ostatní číslice udávají pořadí letounu v daném roce. Celková délka je 4-6 znaků.

Od roku 1962 je číslo uváděno ve tvaru AF + koncové dvojčíslí finančního roku + koncové trojčíslí pořadí v daném roce.

USN, USMC a USCG

Letouny ze stavu námořnictva, námořní pěchoty a pobřežní stráže mají číslo přiděleno v řadě od 1, tedy každý stroj má své unikátní (dnes již šestimístné) Bureau Number (BuNo). Podle tohoto čísla lze jednoznačně identifikovat každý stroj.

Čísla byla na letounech původně uváděna jako poslední čtyři číslice, nyní jsou uváděna obvykle v plném tvaru, tj. 6 číslic, případně zleva doplněných nulami.


Další označení letounů u uživatele

Kromě výše popsaného označení typem a evidenčním číslem jsou stroje sloužící v ozbrojených silách USA značeny ještě dalšími způsoby. Jedním z nich je použití tzv. Buzz Number – volacího znaku. Toto označení dle dále popsaného vzoru bylo zavedeno na letounech USAAF/USAF po skončení 2. světové války a používalo se až do nástupu Tri-Service systému značení v roce 1962.

Buzz Number bylo tvořeno z:

  • jednopísmenného kódu podle určení letounu,
  • jednopísmenného kódu, přiděleného konkrétnímu typu letounu,
  • trojčíslí, shodného s posledním trojčíslím evidenčního čísla (S/N).

Ve výjimečných případech, pokud existovaly v evidenci dva letouny shodného typu se stejným koncovým trojčíslím evidenčního čísla (např. 44-234 a 44-1234, nebo 44-1234 a 45-234), bylo za číslo připojeno písmeno pro rozlišení. Celé označení tedy mohlo mít např. podobu FS-344B, což je YF-84F S/N 51-1344 a naproti tomu FS-344, což je F-84E S/N 49-2344.

Seznam kódů Buzz Number stíhacích letounů

Kód
Typ
FA
Lockheed F-94 Starfire
FB
McDonnell F-101 Voodoo
FC
Convair F-102 Delta Dagger
FE
Convair F-106 Delta Dart
FG
Lockheed F-104 Starfighter
FH
Republic F-105 Thunderchief
FS
Republic F-84 (od r. 1947)
FT
Lockheed F-80 Shooting Star (od r. 1947)
FU
North American F-86 Sabre
FV
Northrop F-89 Scorpion
FW
North American F-100 Super Sabre
PN
Lockheed P-80 Shooting Star (do r. 1947)
PS
Republic P-84 Thunderjet (do r. 1947)